سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم کامپیوتر

گرایش علوم کامپیوتر

موسسه/دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

گرایش سیستم های هوشمند

موسسه/دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش فناوری اطلاعات

موسسه/دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق شغلی

کارشناس

شرکت: خدمات انفورماتیک

کارشناس

شرکت: شبکه نگار کوثر

زبان

فارسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

60%

تماس با من